Choď na obsah Choď na menu
 


Výbory

Vedecký výbor:

doc. MUDr. Mária Avdičová, CSc.

RÚVZ BB

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

hlavný veterninárny lekár SR, ŠVPS SR

doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

ČSSM

prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.

ČSSM

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

SEVS

doc. MVDr. Renata Karpíšková, PhD.

ČSSM

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.

RÚVZ BB

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

UVLF Košice

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

SEVS

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
SZU v Bratislave

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik SR, ÚVZ SR

doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

UVLF Košice

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

UVLF Košice

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

SEVS

 

 

Organizačný výbor:

doc. MUDr. Mária Avdičová, CSc.

RÚVZ BB

doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.

ČSSM

MUDr. Jana Kerlik, PhD.

RÚVZ BB

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

UVLF Košice

MVDr. Jana Kočšová, PhD.

UVLF Košice

Ing. Zuzana Kotrčová

NKB EFSA v SR

Ing. Marica Kuzmiak Theiszová, PhD.

NKB EFSA v SR

MUDr. Viera Morihladková

RÚVZ BB

Ing. Petra Olejníková, PhD.

ČSSM

Mgr. Ing. Zuzana Sirotná, MPH, MHA

ÚVZ SR

MUDr. Martina Valachová Pantíková

RÚVZ BB

Ing. Petra Vanková, PhD.

NKB EFSA v SR