Choď na obsah Choď na menu
 


Hlavné témy (Topics)

Hlavné témy kongresu:

  • aktivity Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)
  • pôvodcovia zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vôd (baktérie, vírusy a parazity)
  • epizootologická, epidemiologická a environmentálna problematika zoonóz
  • diagnostika pôvodcov zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vody
  • mikrobiálna rezistencia a rezistencia na antiparazitiká

Main topics of the congress:

  • activities of the European Food Safety Authority (EFSA)
  • zoonotic agents, foodborne and waterborne  diseases agents (bacterial, virus and parasitic agents)
  • epizootic, epidemiologic and environmental issues of zoonoses
  • diagnosis of zoonotic, foodborne and waterborne  diseases agents
  • microbial resistance and resistance to antiparasitics